Curs de pregătire în vederea obţinerii licenţei de paraşutist şi a calificării de clasă paraşută aripă

Cerinţe de admitere la curs

 • - vârsta minimă de 15 ani împliniţi la începerea programului teoretic de instruire;
 • - vârsta minimă de 16 ani împliniţi la începerea programului practic de zbor / salt
 • - deţinerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu standardele PART-MED
 • - să corespundă cerinţelor antropometrice specificate în tabelul de mai jos,

 

DATE ANTROPOMETCE

BAIEŢI

FETE

Minim

Maxim

Minim

Maxim

Înălţime (cm)

155

190

155

190

Greutate (kg)

45

100

45

100

 • - să susţină, cu un instructor paraşutist de zbor/salt nominalizat în cadrul OP Paraşutism AR, o testare a aptitudinilor fizice necesare desfăşurării în siguranţă a activităţii de paraşutism, încadrându-se, corespunzător vârstei şi sexului, în baremul următor:

BĂRBAŢI:

Viteză 50 m plat

        Sub 8.1 secunde

Rezistenţă semifond 1000 m

        Sub 3.46 minute

Săritura în lungime de pe loc

        Min 1.72 m

Flotări la sol

        25 buc.

Tracţiuni

        10 buc.

FEMEI:

Viteză 50 m plat

         Sub 8.9 secunde

Rezistenţă semifond 800 m

         Sub 3.31 minute

Săritura în lungime de pe loc

         Min 1.42 m

Flotări la sol

         10 buc.

Tracţiuni

         5  buc.

 

Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 40 de ore a 7 materii:
- Legislaţie aeronautică şi reglementări;                                              
- Cunoaşterea  paraşutei;
- Performanţe de zbor / salt şi planificarea zborului / saltului;
- Performanţe umane;
- Meteorologie;  
- Proceduri operaţionale;
- Principii de zbor / salt.
Baremul de promovare pentru fiecare disciplină în parte este de 75%.
Valabilitatea certificatului de teorie este de 2 ani.

Programul de pregătire practică în zbor / salt în vederea obţinerii licenţei de paraşutist şi a calificării de clasă paraşută aripă asociată acesteia, cuprinde minim de 25 salturi, dintre care:

 • - minim 10 salturi executate prin  metoda deschiderii automate (SL) în combinaţie cu metoda TANDEM sau numai prin metoda deschiderii automate (SL);
 • - minim 15 salturi cu cădere liberă individuală.

Pe parcursul desfăşurării instruirii, cursantul trebuie să acumuleze experienţă în operarea paraşutei cel puţin în următoarele domenii:
I.   operaţiuni de verificare a stării tehnice a paraşutelor;
II.  operaţiuni premergătoare zborului/saltului;
III. tehnici şi proceduri specifice metodei de lansare utilizate, inclusiv limitări corespunzătoare ale vitezelor de zbor/salt şi semnale utilizate;
IV. tehnici şi stiluri de cădere liberă;
V.  tehnici şi proceduri de deschidere a paraşutelor;
VI. pilotarea paraşutei folosind repere vizuale;
VII. pilotarea paraşutei în limitele specifice de operare;
VIII. lansări şi aterizări în condiţii deosebite;
IX. proceduri de urgenţă.


Numărul de salturi executate de către un elev paraşutist într-o zi de zbor, în cadrul acestui program de instruire practică, este de maxim 6.
Durata cursului de pregătire teoretică, pregătire practică la sol şi pregătire practică în zbor salt se desfăşoară pe parcursul a minim 14 zile respectiv maxim 4 ani:

Costul cursului:

  • - 40 ore teorie-----------------------(4 euro / oră)--------------------160 euro
  • - Minim 25 salturi-------------------(16 euro / salt)-------------------400 euro
  • - Inchiriere parasuta + pliaj-------(8 euro / pliaj)-------------------200 euro

PREŢ MINIM ( în funcţie de înălţimea lansării)           760 euro

Pentru salturile cu cădere liberă de la :

H = 1200 m = 16 euro / salt
H = 1500 m = 18 euro / salt
H = 2000 m = 20 euro / salt
H = 2500 m = 21 euro / salt
H = 3000 m = 25 euro / salt