Acesta este site-ul oficial al Aeroclubului "Alexandru Matei" Iaşi.
Drepturile de autor asupra întregului conţinut aparţin în totalitate detinatorului acestui site.
Cei care accesează acest site web au următoarele drepturi:
- explorarea conţinutului;
- reproducerea, traducerea sau utilizarea informaţiilor publicate, numai cu acordul deţinătorului său legal - Aeroclubul "Alexandru Matei" Iaşi.
- copierea sau tipărirea unor materiale în scop personal, fără comercializarea acestora;
- inserarea în paginile proprii a unor legături către acest site web (atunci când legăturile sunt cuprinse în website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea site-ului web);
- persoana care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunea sa pe informaţiile conţinute în acest website îşi asumă răspunderea integrală pentru eventualele pierderi suferite.
Aeroclubul "Alexandru Matei" Iaşi îşi declină orice răspundere pentru conţinutul site-urilor la care această pagină web face trimitere.
Datele şi informaţiile sunt prezentate în site-ul Aeroclubului "Alexandru Matei" Iaşi numai în scopuri informative. Aeroclubul "Alexandru Matei" Iaşi îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul, cât şi structura site-ului în orice moment şi fără preaviz.
Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site web, cu excepţia deţinătorului său legal - Aeroclubul "Alexandru Matei" Iaşi, precum şi realizarea de link-uri, fără acordul prealabil al Aeroclubului "Alexandru Matei" Iaşi, dă dreptul unilateral şi neechivoc ca Aeroclubului "Alexandru Matei" Iaşi să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.
Orice schimbare a acestor reguli de confidenţialitate vor fi comunicate pe site-ul Aeroclubului "Alexandru Matei" Iaşi cu cel puţin 10 zile înainte de implementarea lor. Informaţiile colectate înainte de implementarea schimbărilor vor fi asigurate în conformitate cu vechile reguli de confidenţialitate.